Mikä TYT?

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys

Vuonna 1852 antoi keisari Nikolai I käskyn, statuutin, joka lakkautti silloisen osakuntatoiminnan. Syynä osakuntatoiminnan lakkauttamiseen oli viranomaisten pyrkimys valvoa tarkemmin ylioppilaita ja fennomaanisivistyneistön pyrkimyksiä kansan valistamiseksi. Osakuntatoiminnan tilalle perustettiin vuonna 1853 viisi ylioppilastiedekuntaa, jumaluusopillinen, oikeustieteellinen, lääketieteellinen, historiallis-filologinen ja fyysis-matemaattinen. Jumaluusoppineiden ylioppilastiedekunta on Suomen vanhin edelleen toiminnassa oleva tiedekuntajärjestö.

Vuonna 1955 Jumaluusoppineiden ylioppilastiedekunnasta tuli Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys, tuttavallisemmin TYT. Yhdistyksen historia on laaja ja polveileva. 1960- ja 70-luvuilla yhdistys hankki itselleen suuren omaisuuden myymällä aneita. Näillä anerahoilla hankittiin yhdistykselle oma kiinteistö, josta sittemmin luovuttiin. Poliittisen aktivismin aikaan 1980-luvulla myös teologian ylioppilaiden keskuudessa kuohui. 90-luvulla yhdistyksen varoja sijoitettiin Kauko-Idän osakemarkkinoille, joka sittemmin tuhoutui laman vuosina.

TYT on omaleimainen yhdistys myös hallintonsa puolesta. Päivittäistoimintaa pyörittää puheenjohtaja yhdessä hallituksen ja toimijoiden kanssa. Kukin hallituksen jäsen johtaa omaa jaostoaan, joissa toimivat sihteerit puurtavat ankarasti teologian opiskelijoiden hyväksi niin huvin kuin hyödynkin saralla. Jaostoja ovat hallinto-, edunvalvonta-, tapahtuma-, spiritualiteetti-, tiedotus- sekä talousjaosto.

Omaleimaisen yhdistyksen toiminnasta kuitenkin tekee vaaleilla valittava toverineuvosto, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat hallituksen ja puheenjohtajan nimittäminen sekä sen toiminnan valvominen, yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen liittyvä valmistelutyö sekä toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, talousarvion ja strategian vahvistaminen. Toverineuvostoa johtaa kuraattori, joka toimii hallituksen neuvonantajana ja tukena.

Läpi historiansa TYT:ssä on toiminut aktiivisesti henkilöitä, jotka ovat myöhempinä aikoinaan nousseet korkeisiin virkoihin tai muutoin merkittävään asemaan niin kirkon, akatemian kuin yhteiskunnankin piirissä. Vanhojen aktiivien joukosta löytyy niin piispoja ja professoreita kuin poliitikkoja ja taiteilijoita.

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys on jokaisen teologian opiskelijan edunvalvoja, äänitorvi ja virkistystoiminnan mahdollistaja. Toiminnasta löytyy jokaiselle jotakin. Halusitpa sitten päästä vaikuttamaan opiskelijan asemaan yliopistolla tai juhlia opiskelijatovereiden kanssa aamuyöhön, kaikki on mahdollista! Jaostojen järjestämän ohjelman lisäksi yhdistyksen piirissä toimii joukko toinen toistaan upeampia kerhoja, aina shakin pelaamisesta kotiviinin valmistukseen. Tervetuloa mukaan!

Alla havainnollistava kaavio tiedekuntayhdistyksemme byrokratiasta.