Hallituksen tervehdys

Moikkuli fuksit!

Mahtavaa, että olet päätynyt Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan ja löytänyt itsesi Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen, eli TYT:n Varikseen.

Hallitus tekee kaikkensa, jotta opiskelija-aikasi olisi mahdollisimman antoisa, riemullinen ja kokemusrikas.

Hallitukseen kuuluu kahdeksan eri vastuualuetta.

TYT:n puheenjohtajan tehtäviin kuuluu pääasiassa kokousten valmistelua, sähköpostien lähettelyä sekä TYT:n edustus. Tänä vuonna puheenjohtajana toimii Oskari Kanerva (pj@tyt.fi).

Taloudenhoitaja vastaa TYT:n taloudesta ja pitää pyörät pyörimässä rahoituksen osalta. Taloudenhoitajan tehtäviä hoitaa Nea Similä (talous@tyt.fi).

Edunvalvonta valvoo opiskelijoiden etua sekä opinnoissa että työelämässä. Edunvalvontavastaavat pitävät yllä yhteistyötä HYY:n, yliopiston ja työelämän toimijoiden vaikuttajaelimiin. Tämän vuoden opintovastaavana toimii Jasmin Siltavirta ja työelämävastaavana Arttu Mäkinen (edunvalvonta@tyt.fi).

Tapahtumajaosto järjestää erilaisia tapahtumia vuoden varrella. Tapahtumiin lukeutuu niin asiapitoisia tapahtumia kuin kreisibailaustakin. Tapahtumavastaavana toimii Riia Jurvanen (tapahtuma@tyt.fi).

Spiritualiteettijaosto vastaa TYT:n hengellisestä ja henkisestä tuotannosta. Spiritualiteettijaoston, eli spirren, tapahtumiin lukeutuu niin Virsi&Viini -iltoja kuin ekskursioita erilaisiin kohteisiin. Aikaisempina vuosina ekskursioita on tehty esimerkiksi Valamon luostariin ja Vapaamuuraritemppeliin. Spiritualiteettivastaavana toimii Jasmin Huikku (jasmin.huikku@tyt.fi).

Tiedotus hoitaa TYT:n somekanavia, nettisivuja ja listasähköpostia. Tiedotus pitää huolen siitä, että tieto liikkuu TYT:ssä ja jokainen jäsen tietäisi, mitä yhdistyksessä tapahtuu. Tiedotusvastaavan hommia hoitaa Juulia Järvelä (tiedotus@tyt.fi).

Hallintojaoston tehtäviin kuuluu TYT:n asiakirjojen pyörittäminen ja hyvästä hallinnosta huolehtiminen. Hallintojaosto pitää myös huolen TYT:n ympäristö- ja yhdenvertaisuusasioista sekä tiloista, joita TYT käyttää. Hallintovastaavana toimii Petja Kopperoinen (hallinto@tyt.fi).

Mikäli sinulla herää mitään kysymyksiä liittyen fuksiuteen tai TYT:n toimintaan, ole rohkeasti yhteydessä! Hallitus vastaa mahdollisimman pian kysymyksiin!

Koko hallituksen saa kiinni myös osoitteella hallitus@tyt.fi

Vielä kerran lämpimästi tervetuloa tiedekuntaan!!